Mozilla Thunderbird

Voor het laatst gewijzigd op: 05-12-2020

Thunderbird

Hoofdstukken

 1. Inleiding.
 2. Installeren.
  1. Inleiding.
  2. Windows en Mac.
  3. Linux.
   1. PackageManager.
   2. Handmatig.
 3. E-mail instellen.
 4. Programma instellen.
 5. Standaardzoekmachine aanpassen.
 6. Centraliseren.
 7. Herstellen.

1. Inleiding

Thunderbird is een Gecko based open-source email programma van Mozilla.org. De email programma Thunderbird en de browser Firefox waren in het verleden samen een onderdeel van de browser, email, chat en web-editor programma "Mozilla" van Mozilla.org. Mozilla.org was in het verleden de ontwikkel afdeling van Netscape, echter Mozilla.org is als een zelfstandige organisatie uit Netscape gestapt. Mozilla heet tegenwoordig SeaMonkey. De gesplitste browser heette destijds Phoenix → Firebird → Firefox en email-cliënt Thunderbird. Zo nu en dan kan je nog wat vergelijkenissen vinden van bijv. Netscape 4.79 in Thunderbird (versie 52), dit geldt ook voor Firefox (tot versie 56).


terug naar top

2. Installeren

2.1 Inleiding

Deze document is geschreven hoe je op gemakkelijk manier de e-mails en de programma instellingen terug te zetten. En het installeren van de mail programma voor 3 verschillende besturingssystemen (Windows, Mac en Linux). Er zijn diverse verschillende Linux varianten, bijv. Fedora Core (Red Head Enterprice), Open Mandriva, Suse, Ubuntu, etc. Ik beschrijf 1 Linux variant namelijk Ubuntu. Wat ik mij nog kan herinneren is het installeren van Thunderbird in Mageia op dezelfde manier als in Ubuntu en Mandriva/Mandrake.

2.2 Windows en Mac

Het installeren van Thunderbird in Windows en Mac is vrij gemakkelijk. Download Thunderbird van de mozilla.org website en start de .exe of .dmg bestand, zodra het bestand binnen is (gedownload). Het kan zijn dat er een scherm (venster) opent met de vraag of je de programma wilt installeren. Vervolgens zie je een venster "Mozilla Thunderbird-installatie", dit is een hulpvenster (wizard).
Thunderbird install wizard

Als je alles hebt doorlopen, dan krijg je de melding "Gefeliciteerd, u bent klaar met het installeren van Thunderbird!". Er is nog een andere mogelijkheid om Thunderbird / Firefox te installeren. In de begin jaren kon je Thunderbird direct uit een archiefbestand (.zip) pakken en de directory Thunderbird plaatsen in de

C:\Program Files\
terug naar top

2.3 Linux

2.3.1 PackageManager

Het installeren van Thunderbird en Firefox in Linux gaat het wat anders. Wanneer de distributie van Linux wordt geïnstalleerd (bijv. Fedora Core, Suse, Mandriva, Mageia, Ubuntu), wordt ook een standaard browser en email programma geïnstalleerd (bijv. Firefox en Thunderbird). Als het geval is dat Thunderbird niet wordt geïnstalleerd, dan kan het nog via de "PackageManager, o.i.d." worden geïnstalleerd.

2.3.2 Handmatig

Voor sommige gebruikers willen alles onder controle hebben. Ik doel erop het installeren van updates, addons, extensions, ect. Een programma die van een PackageManager is geïnstalleerd, heb je die mogelijkheid niet of nauwelijks. Er is nog een mogelijkheid om Thunderbird / Firefox te installeren. Echter dit vergt meer werk, ook moet je opletten of de benaming met/zonder een hoofdletter begind.
Download de archiefbestand van Thunderbird / Firefox. Pak het uit in de directory "/home/username/". In de directory "/usr/share/applications/" staan de Linux programmasstarters. Hiermee kan je programma's starten / openen.
Voordat we een nieuwe starter aanmaken, maken we eerst een kopie van Thunderbird door de commando:

sudo tar -cf thunderbird.tar thunderbird.desktop

Deïnstalleer de Thunderbird via de PackageManager of via terminal (console). Laat de "**-local-**" varianten staan, anders kan Thunderbird niet opstarten. M.a.w. de beste manier om Thunderbird te deïnstalleren om de terminal/console te gebruiken met de commando:

sudo apt-get purge thunderbird

Zoek in Synaptic Package Manager naar de bestand "libstdc++.so.5 (of hoger) of libstdc++". Wanneer de bestand niet te vinden is. Download het bestand van RPMfind of anders installeer het via terminal d.m.v.

wget http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/g/gcc-3.3/libstdc++5_3.3.6-18_i386.deb
sudo dpkg -i libstdc++5_3.3.6-18_i386.deb

of

sudo apt-get install libstdc++5

Maak een symbolische link van "/urs/bin/" naar "/home/username/thunderbird". Verander van gebruiker naar root in terminal, door middel van (Mandriva/Mageia) "su" of "sudo" (Ubuntu).
Door middel van de commando

sudo ln -s /home/username/thunderbird/thunderbird thunderbird

Om te controleren of de symbolische link goed werkt. Type je in de console/terminal de commando "thunderbird". Als het niet werkt, dan verander de bestands- eigenaar bijv. "chown username.username thunderbird". Kopieer een icoon van "/home/username/thunderbird/chrome/icons/default/default32.png" naar "/usr/share/icons/thunderbird.png".
In Ubuntu staan de icons in "/usr/share/app-install/icons". Zet de icons in de directory "/usr/share/applications" en de starter "thunderbird.desktop" terug met: "sudo tar -xvf thunderbird.tar". Als het terug zetten van de starters het niet lukt, dan is de mogelijkheid om de starters zelf te maken. In de directory "/usr/share/applications". Door middel van een teksteditor, zoals bijv.: nano, vi, joe, etc. Dit kan alleen in een console of terminal als "superuser" of "sudo". In een verkenner worden deze bestanden als starters beschouwd en het is niet mogelijk om de inhoud van de starter te bekijken of bewerken.
Een voorbeeld hoe de starter van thunderbird uitzien.

  [Desktop Entry]
  Encoding=UTF-8
  Name=Thunderbird Mail
  Name[nl]=Mozilla Thunderbird e-mail/nieuws
  Comment=Send and receive mail with Thunderbird
  Comment[nl]=E-mail/nieuws lezen en schrijven met Mozilla Thunderbird
  GenericName=Mail Client
  GenericName[nl]=E-mailprogramma
  Keywords=Email;E-mail;Newsgroup;Feed;RSS
  Keywords[nl]=Email;E-mail;Newsgroup;Feed;RSS;Nieuwsgroep;Post
  Exec=thunderbird %u
  Terminal=false
  X-MultipleArgs=false
  Type=Application
  Icon=/usr/share/app-install/icons/thunderbird.png
  Categories=Application;Network;Email;
  MimeType=x-scheme-handler/mailto;application/x-xpinstall;
  StartupNotify=true
  Actions=Compose;Contacts
  
  [Desktop Action Compose]
  Name=Compose New Message
  Name[nl]=Nieuw bericht opstellen
  Exec=thunderbird -compose
  OnlyShowIn=Messaging Menu;Unity;
  
  [Desktop Action Contacts]
  Name=Contacts
  Name[nl]=Contacten
  Exec=thunderbird -addressbook
  OnlyShowIn=Messaging Menu;Unity;

terug naar top

3. E-mail instellen

Wanneer Thunderbird is geïnstalleerd en voor het eerst wordt opgestart. Krijg je een wizard te zien om de mail account aan te maken. Het kan zijn door middel van het importeren van een andere email programma, zoals Outlook. Of het aanmaken van een nieuwe email account.
Voor het importeren van een bestaande email account, is het verstandig om de website van Thunderbird te raadplagen.
Voor het aanmaken van een nieuwe email account klik op "Niets importeren", vervolgens op de knop "Volgende".
Thunderbird Importeerassistent


In de scherm voor de voorgestelde e-mailadres aanmaken, het is verstandig, over te slaan.
Thunderbird Welkom


Het instellen van de e-mailadres is aan de hand van de gegevens van je internet provider, bijv. Ziggo, KPN, etc. In de venster van E-mailaccountset-up vul je je naam, e-mailadres en wachtwoord in.
Thunderbird e-mailaccountset-up


Controleer je instellingen en stel de volgende gegevens in:

Klik op klaar. Vervolgens krijg je misschien een waarschuwingsscherm. Kies "ik begrijp de risico’s" en klik op account aanmaken. Klik op "Ok". Je e-mailadres is aangemaakt.

Er is nog een andere mogelijkheid om een email account aan te maken. Ga naar "extra" of "tools", dan naar "accountinstellingen". Klik op de knop "Accountacties" of "Account Actions". E-mailaccount toevoegen. Vul je gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord.
Thunderbird e-mailaccountset 1

Thunderbird e-mailaccountset 2


Vul de inkomende / uitgaande mailservernamen en instellingen. Als je alles hebt ingesteld, dan kan je deze venster afsluiten. Kijken of het werkt, kan je een test mail naar je zelf sturen. Op het moment dat je een mail verstuurd, wordt er een wachtwoord gevraagd. Deze heb je gekregen van je internet provider. Dit hoe het uitziet, als je de e-mailaccount en instellingen hebt ingesteld.
Thunderbird e-mailaccount setting


Het is ook mogelijk om automatisch, bij elke mail die verstuurd wordt, een voetnoot toe te voegen. Dit kan in Thunderbird zelf of je maakt een .txt bestand en je geeft in Thunderbird aan waar de bestand staat. Bijv.

C:\Users\exp\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\default\85engcoq.slt\voetnoot\prive.txt

In de .txt bestand staat:

Gegroet,
Je naam.

Voorbeeld hoe een server instelling in Thunderbird is.
Thunderbird server setting


Wanneer meerdere machines dezelfde email programma en dezelfde e-mail-accounts hebben. Dan is het verstandig om op een machine de vinkje "leave messages on server" niet te zetten en de andere machines de vinkje "Leave message on server" en "Until I delete them" te zetten. Anders weet je niet meer op welke machine de originele mail staat.
Thunderbird mail laten staan op de mailserver.


Waar de kopies en folders (email directory's) komen te staan.
Thunderbird copie en folder.


Bericht opstellen en adresseren.
Thunderbird mail opstellen en adressering.


Junk/scam/spam mail instellen.
Thunderbird Junk/scam/spam mailbox instellen.


Schijf ruimte kan je per mail account inregelen.
Thunderbird Schijf ruimte.


Ontvangst bevestiging.
Thunderbird Ontvangst bevestiging.


Zo ziet SMPT uit van verschillende mailservers.
Thunderbird smtp mailserver.


terug naar top

4. Programma instellen

De programma instellingen zijn voor ieder persoon verschillend. Hier volgt een voorbeeld hoe ik de mail programma Thunderbird heb ingesteld.
Persoonlijk hou ik niet van meldingen en geluiden wanneer een mail binnen is gekomen.
Thunderbird programma instellingen algemeen.

Lettertype Latin komt overeen met "Western text encoding". Voor mij hoeft geen chique lettertype, daarom heb ik gekozen voor "Lucida Console" als lettertype.
Thunderbird programma instellingen beeld en vorm.

Thunderbird programma instellingen beeld, vorm en lettertype.

Thunderbird programma instellingen beeld geavanceerd.

Het is mogelijk om een achtergrond kleur, kleur voor je tekst (lettertype) en dergelijke.
In het verleden kwam het voor dat in de tekst gedeelte, van de mail, een virus script (javascript) verborgen zat. Daarom heb ik nog de lettertype op een vaste grote staan en dat ik alle berichten in plattetekst ontvang en verstuur.
Tegenwoordig is het niet nodig om de lettertype een vaste grote en de berichten in plattetekst te ontvangen. Want de meeste bedrijven, instanties e.d. versturen mail in HTML formaat.
Thunderbird programma instellingen mail opstellen algemeen.

Voor HTML Domains tapblad heb je ook voor Plain text domains.
Thunderbird programma instellingen mail opstellen algemeen versturen.

Thunderbird programma instellingen mail opstellen adressering.

Thunderbird programma instellingen mail opstellen spelling.

Thunderbird programma instellingen chat.

Thunderbird programma instellingen privesie.

Thunderbird programma instellingen beveiliging junk.

Thunderbird programma instellingen beveiliging scam.

Thunderbird programma instellingen beveiliging anti-virus.

Thunderbird programma instellingen beveiliging paswoord.

Thunderbird heeft een agenda "Lightning" standaard geintregeerd. De agenda kan je door middel van de extensie "Provider for Google Calendar" koppelen aan je google agenda.
De instellingen van de agenda staan in dezelfde venster als de instellingen van Thunderbird.
Thunderbird programma instellingen calender algemeen.

Thunderbird programma instellingen calender alarmen.

Thunderbird programma instellingen calender categorie.

Thunderbird programma instellingen calender view.

Thunderbird programma instellingen geavanceerd algemeen.

Thunderbird programma instellingen geavanceerd ontvangst bevestiging.

Thunderbird programma instellingen geavanceerd gegevens keuze.

Thunderbird programma instellingen netwerk en schijf ruimte.

Thunderbird heeft standaard "Use system proxy setting" als "Connection". Voor de huis- en tuingebruiker hoef je de instelling niet te verander. Mits je gebruik maakt van een eigen of een bedrijfsmailserver. Dan is het verstandig om eventueel in te stellen in "Connection → Settings...".
Thunderbird programma instellingen geavanceerd update.

Thunderbird programma instellingen certificaten.

Thunderbird heeft ook een mogelijkheid om, "Extensions", extra functionaliteit te geven en je kan de uiterlijk (theme) van Thunderbird veranderen.


terug naar top

5. Standaardzoekmachine aanpassen

Wanneer een zoekmachine niet in de lijst staat van de "Standaardzoekmachine", dan kan je door middel van een plugin deze toevoegen in de lijst. Er is geen mogelijkheid om een zoekmachine uit de "standaardzoekmachine" lijst te verwijderen. Echter er is een moeilijke mogelijkheid om zoekmachine uit de "standaardzoekmachine" lijst te verwijderen.

Het aanpassen of verwijderen van een zoekmachine uit de lijst van de "standraadzoekmachine".
Installeer een zoekmachine bijv. "Google search" of "DuckDuckGo".
Sluit programma Thunderbird af.
Zoek het bestand "omni.ja" in (voor windows) bijv. "c:\Program Files(x86)\Thunderbird\", voor (mac) "/Applications/Thunderbird.app/Contents/Resources/". Kopieer deze naar een "tijdelijke" locatie/directory.
Pak de archiefbestand "omni.ja" uit met een "Info-ZIP utility; 7-Zip", andere archiefprogramma's (bijv. winZip, winrar) ondersteund de zip methode die Firefox/Thunderdird gebruiken niet. Deze zip utility kan je vinden op 7-zip.org. Als je een "Mac/Apple" of een "Linux" machine hebt, dan kan je op die machine uitpakken. Let wel op! Alleen in een terminal.
Controleer of Google.xml of ddg.xml (DuckDuckGo) in de directory "chrome/nl/locale/nl/messenger/searchplugins/" staat. Anders kopieer de volgende programmacode op als google.xml

<SearchPlugin xmlns="http://www.mozilla.org/2006/browser/search/">
<ShortName>Google</ShortName>
<Description>Google Search</Description>
<InputEncoding>UTF-8</InputEncoding>
<Image width="16" height="16">https://google.com/favicon.ico</Image>
<Url type="application/x-suggestions+json" method="GET" template="http://suggestqueries.google.com/complete/search?output=firefox&hl={moz:locale}&q={searchTerms}"/>
<Url type="text/html" method="GET" template="http://www.google.com/search">
<Param name="q" value="{searchTerms}"/>
<Param name="ie" value="utf-8"/>
<Param name="oe" value="utf-8"/>
<Param name="aq" value="t"/>
</Url>
<SearchForm>http://www.google.com</SearchForm>
</SearchPlugin>

Verwijder de zoekmachine die niet niet in de lijst van "standaardzoekmachine" wilt hebben. Pas het bestand "list.json" aan door middel van een Firefox plugin "mozlz4-edit" of met kladblok, notepad3, nano, vi, etc.
Van bijv.:

{"default": {"visibleDefaultEngines": ["amazondotcom", "aol-web-search", "bing", "twitter", "wikipedia", "yahoo"]}}

Naar:

{"default": {"visibleDefaultEngines": ["google"]}}

Verwijder het bestand "omni.ja".
Comprimeer de directories en bestanden als omni.ja met de commando in terminal "zip -r omni.ja *".
Hernoem het bestand "omni.ja" in "c:\Program Files(x86)\Thunderbird\", voor (mac) "/Applications/Thunderbird.app/Contents/Resources/" naar "omni_ja.old". Mocht het fout gaan, dan hebben we nog de orginele bestand.
Kopieer het bestand "omni.ja" van de "tijdelijke" locatie/directory naar c:\Program Files(x86)\Thunderbird\", voor (mac) "/Applications/Thunderbird.app/Contents/Resources/".
Open de plugin "mozlz4" in Firefox.
Wijzig het bestand "search.json.mozlz4" in (mac) "Users/name/Library/hunderbird/Profiles/*.defaults/" en in (windows) "c:\Users\name\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\". Let wel op waar de "{" begint en waar het "}" eindigd, anders gaat het fout en wordt de wijzigingen niet overgenomen.
Verwijder "search.json".
Kopieer "search.json.mozlz4" als "search.json".
Start "Thunderbird" op en kijk of bijv. Google search als enige zoekmachine is.


terug naar top

6. Centraliseren

Wanneer je 2 verschillende besturingssystemen op 1 machine hebt en je wilt je mails, nieuwsberichten en agenda op 1 plek hebben. Vanuit gaan dat bijvoorbeeld Windows en Windows of Linux en Windows de verschillende besturingssystemen zijn.
Stel dat je de mails, nieuwsberichten en agenda van Windows B wilt bewaren op Windows A. Maak op Windows A een snelkoppeling van de directory Thunderbird, die in de Roaming staat en plaats die op dezelfde directory van Windows B.

Windows A
C:\Users\gebruikersnaam\AppData\Roaming\Thunderbird
Rechter Muisknop → snelkoppeling maken
Verplaats snelkoppeling "Thunderbird - snelkoppeling" naar Windows B door middel van
Rechter Muisknop → knippen of toetsen “Crtl x”

Windows B
C:\Users\gebruikersnaam\AppData\Roaming\
Rechter Muisknop → plakken of toetsen “Crtl v”
Directory “Thunderbird – snelkoppeling” hernoemen naar “Thunderbird” door middel van
Rechter Muisknop → naam wijzigen of Functieknop “F2”

Voor Linux gaat het een beetje lastig. Omdat Windows en Linux 2 verschillende besturingssystemen zijn en hebben verschillende bestandssystemen. Windows heeft over het algemeen NTFS bestandssysteem en Linux heeft EXT3 bestandssysteem. Windows kan niet overweg met de EXT3 bestandssysteem, hierdoor is het niet mogelijk om snelkoppelingen van Windows naar Linux te maken. Echter anders om kan het wel. Linux kan prima met de bestandssysteem NTFS overweg. Omdat Linux een andere lettertype en dergelijk heeft dan Windows is het verstandig om de snelkoppelingen van de directories: "Calendar-data, ImapMail, Mail, News, (eventueel) voetnoot". En de bestanden: "xxxxxxxx.s, abook.sqlite, impab.sqlite, logins.json en persdict.dat", te maken. Door middel van:

locatie Windows						          Locatie Linux
ln -s /media/naam_van_hardschijf/locatie_van_thunderbird /home/user/locatie_van_th_bestanden

Als je de koppelingen hebt gemaakt, testen het of het werkt d.m.v. Thunderbird opstarten en een mail naar je zelf sturen.
Let op! Dat je eerst een kopie of archiefbestand van de directory hebt gemaakt, voordat je de snelkoppelingen maakt. Mocht het niet werken, dan kan je altijd de bestanden en directories terug zetten.


terug naar top

7. Herstellen

Het is altijd verstandig om 1x in de maand of jaar een backup van je e-mail programma. Het kan zijn d.m.v. een back-up programma van Windows 7/8/10, een andere back-up programma, een kopie via "kopiëren & plakken" of een kopie door een archiveerprogramma (bijv. winzip, winrar, etc.). Hier ga ik niet diep op in en het is naar ieders inzicht. Mocht je toch willen een backup maken van je mails en instellingen. De programma, onder Windows, staat "C:\Program Files\Thunderbird\". Voor 64bit pc/laptop "C:\Program Files (x86)\Thunderbird\". Alle mails, adresboek en instellingen van Thunderbird staan "C:\Users\gebuikersnaam\AppData\Roaming\Thunderbird\".
Voor Linux geldt dat de programma op "/home/username/Thunderbird/" staat en de mails, adresboek en instellingen op "/home/username/.thunderbird" staan.
Het is wel verstandig om een backup te maken van je mails. Dit om eventueel verlies van belangrijke mailtjes te verkomen. Het kan zijn door eventuele crashes van het programma / besturingssystemen (Windows/Linux/Mac).

Mocht het toch zo zijn dat je mails kwijt bent of dat de instellingen niet goed meer zijn. Dan is het gemakkelijk om de archiefbestand uit te pakken met een winzip / winrar en het op de goed plek te plaatsen. Let wel op, dat bij het opstarten van Thunderbird de plugins niet doen, als je de gehele directory terug hebt gezet. De plugins moet je dan "enable / aanzetten" en eventueel controleren of er een nieuwe versie beschikbaar is.

Als het alleen om mails, agenda of nieuwsgroepen gaan, dan is het zeer gemakkelijk om de gegevens terug te zetten. Je verwijderd de directories (bijv. calendar-data, ImapMail, Mail of News) op:

Wanneer Thunderbird wordt opgestart heb je mails, instellingen (mail-account en programma-instellingen) en je plugins terug.

terug naar top